Српски ћирилица Srpski latinica

 

Актуелности

Пресуде Премовић против Србије (број представке 61920/09) и Петровић против Србије (број представке 75280/10)

 детаљније

ПРЕСУДА ВЕЛИКОГ ВЕЋА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ВУЧКОВИЋ И 29 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ

 детаљније

ПРЕСУДA ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 45394/06)

 детаљније

ПРЕСУДА МАШИРЕВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

 детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ ЖИВОТА МИЛОСАВЉЕВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 21603/07)

 детаљније

ПРЕСУДА ДОО БРОЈЛЕР ДОЊЕ СИНКОВЦЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 48499/08)

 детаљније

ДВЕ ПРЕСУДЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НЕИЗВРШЕЊЕ ДОМАЋИХ ПРАВНОСНАЖНИХ ОДЛУКА ДОНЕТИХ ПРОТИВ ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

 детаљније

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ТЕШИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 4678/07 и 50591/12)

 детаљније

ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА - СЛАВКО ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

 детаљније

Строжији услови за подношење представке Европском суду за људска права су на снази

Правило 47 Пословника Суда, које уводи строжије услове за подношење представке Европском суду за људска права, ступило је  на снагу 1. јануара 2014. године.  Осмишљено је са циљем да побољша ефикасност Суда и да убрза испитивање представки...

 детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ АЗЕМИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

 детаљније

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЛОЛИЋ

 детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ бр. 18428/10

 детаљније
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
  • Заседање Великог већа у вези са дневницама резервиста који су били ангажовани у Југословенској војсци 1999. године. детаљније
  • Европски суд за људска права усвојио је захтев да се пресуда у случају резервиста против Србије разматра пред Великим већем детаљније
  • Пресуда Митић против Србије (представка бр. 31963/08) — Европски суд за људска права закључио да нема одговорности на страни Републике за самоубиство у затвору детаљније
  • Случај Арни против Србије и Случај Сабо против Србије - Европски суд за људска права донео две одлуке о брисању предмета са листе својих случајева детаљније
НАЈАВЕ