Aktuelnosti

Presude Jovanović protiv Srbije (broj predstavki 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 i 61218/11) i Radovanović protiv Srbije (broj predstavke 9302/11)

Presude Jovanović protiv Srbije (broj predstavki 13907/09, 15650/09, 16874/09, 17233/09, 27787/09, 31028/09, 6997/10 i 61218/11) i Radovanović protiv Srbije (broj predstavke 9302/11)  detaljnije

PRESUDA ISAKOVIĆ-VIDOVIĆ PROTIV SRBIJE

PRESUDA ISAKOVIĆ-VIDOVIĆ PROTIV SRBIJE  detaljnije

Presuda Riđić i drugi protiv Srbije br. 53736/08 od 01. jula 2014. godine

 detaljnije

Presuda Velikog Veća Evropskog suda za ljudska prava - Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije br. 60642/08

 detaljnije

Presuda Mećava protiv Srbije (broj predstavke 47922/08)

Presuda Mećava protiv Srbije (broj predstavke 47922/08)  detaljnije

PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I 29 DRUGIH PROTIV SRBIJE

 detaljnije

PRIKAZ PRESUDE TEŠIĆ PROTIV SRBIJE (br. 4678/07 i 50591/12)

 detaljnije

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA - SLAVKO LAKATOŠ I DRUGI PROTIV SRBIJE

 detaljnije

Strožiji uslovi za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava su na snazi

Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi strožije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je  na snagu 1. januara 2014. godine.  Osmišljeno je sa ciljem da poboljša efikasnost Suda i da ubrza ispitivanje predstavki...

 detaljnije

PRESUDA PETROVIĆ PROTIV SRBIJE (br. 40485/08)

 detaljnije

Dušanka Milošević i 11 drugih podnosilaca protiv Srbije (br. 8615/10), Vesna Jovanović i 15 drugih podnosilaca protiva Srbije (br. 54121/10) i u predmetu Dragoljub Marinković protiv Srbije (br. 57771/10)

 detaljnije

Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Habimi i drugi protiv Srbije, br.19072/08, objavljena 3. juna 2014. godine

 detaljnije

PRESUDA ĐEKIĆ PROTIV SRBIJE (br. predstavke 32277/07)

Evropski sud za ljudska prava objavio je 29. aprila 2014. godine presudu u slučaju Đekić protiv Srbije i utvrdio je da nije bilo povrede prava iz članova 3, 6. i 13. Konvencije kao što su tvrdili podnosioci predstavke.  detaljnije

Presude Premović protiv Srbije (broj predstavke 61920/09) i Petrović protiv Srbije (broj predstavke 75280/10)

 detaljnije

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA KRSTIĆ PROTIV SRBIJE (br. 45394/06)

 detaljnije

PRESUDA MAŠIREVIĆ PROTIV SRBIJE

 detaljnije

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI U PREDMETU ŽIVOTA MILOSAVLjEVIĆ PROTIV SRBIJE (br. 21603/07)

 detaljnije
SAOPŠTENJA I VESTI
  • PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I 29 DRUGIH PROTIV SRBIJE detaljnije
  • Strožiji uslovi za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava su na snazi detaljnije
  • Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju u periodu mart 2012. – mart 2013. godine detaljnije
  • Održana usmena rasprava pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Ališić i drugi“ detaljnije
NAJAVE